№ 1 Թարգմանչական գրասենյակ

Առաջինը հավասարների մեջ

№ 1 Գրուպ

№ 1 Թարգմանչական գրասենյակը հանդիսանում է № 1 Գրուպի մի մասը, որը հանրապետությունում ծառայությունների մատուցման ոլորտում Առաջին խոշոր միավորումն է:

Բարձրակարգ ծառայություններ

№ 1 Թարգմանչական գրասենյակի նպատակը բարձրակարգ թարգմանությունների իրականացումն է:

Փորձառու թիմ

№ 1 Թարգմանչական գրասենյակի բարձրակարգ թարգմանիչներն ունեն բազում տարիների փորձ և հանդիսանում են հանրապետությունում լավագույնները:

Անհատական մոտեցում

№ 1 Թարգմանչական գրասենյակի առավելությունը կայանում է նրանում, որ յուրաքանչյուր թարգմանություն կատարվում է տվյալ ոլորտում մասնագիտացված մասնագետի կողմից՝ նոտարական վավերացմամբ կամ առանց դրա:

Գործընկերներ

Համար մեկ թարգմանչական գրասենյակը համագործակցում է ինչպես տարբեր իրավաբանական ընկերությունների, այնպես էլ պետական և ոչ պետական ձեռնարկությունների, նոտարական գրասենյակների հետ:

Ապոստիլ

Մեր գրասենյակի միջոցով դուք կարող եք Ձեր փաստաթղթերը ներկայացնել միջազգային վավերացման (Ապոստիլ):

Երաշխիքներ

Համար մեկ թարգմանչական գրասենյակը երաշխավորում է իր կողմից կատարված թարգմանությունների բարձր որակը և սեղմ ժամկետները:

Մեր խնդիրը

№ 1 Թարգմանչական գրասենյակի առաջնային խնդիրն է թարգմանությունների շուկայում լինել առաջինը և բավարարել բոլոր հաճախորդների պահանջները:

Թարգմանություններ նոտարական հաստատումով

Համար մեկ թարգմանչական գրասենյակը կատարում է ցանկացած տեսակի փաստաթղթերի թարգմանություններ, ինչպես նոտարական հաստատումով, այնպես էլ առանց հաստատման:

Բժշկական թարգմանություններ

Համար մեկ թարգմանչական գրասենյակը կատարում է բժշկական փաստաթղթերի թարգմանություններ, այդ թվում՝ էպիկրիզներ, բժշկական եզրակացություններ, դեղատոմսեր և այլն:

Իրավաբանական թարգմանություններ

Համար մեկ թարգմանչական գրասենյակը մատուցում է իրավաբանական ոլորտի ցանկացած տեսակի և բարդության փաստաթղերի թարգմանություններ հայերեն-անգլերեն և անգլերեն-հայերեն լեզուներով: Իրավաբանական թարգմանությունները կատարում են իրավական ոլորտում մասնագիտացած բարձրակարգ մասնագետների կողմից: Կատարվում են ինչպես օրենքների, այնպես էլ քաղաքացիական, վարչական, քրեական գործերի, դիմումների, բողոքների, գանգատների, ցանկացած պայմանագրերի, համաձայնագրերի, կանոնադրությունների որակյալ թարգմանություններ:

Կայքերի թարգմանություններ

Համար մեկ թարգմանչական գրասենյակը կատարում է կայքերի թարգմանություններ, որը վստահված է նման աշխատանքների բազմամյա փորձ ունեցող մասնագետներին: Բարձրակարգ մասնագետները կապահովեն Ձեր կայքի տեղեկատվության ճշգրիտ թարգմանությունը, դրանով իսկ դարձնելով Ձեր կայքը առավել տեսանելի և գրավիչ:

Սինքրոն թարգմանություններ

Համար մեկ թարգմանչական գրասենյակը Ձեր ցանկության դեպքում կարող է տրամադրել թարգմանիչներ, տարբեր միջոցառումների, այդ թվում համաժողովների, սեմինարների, հանդիպումների, կոնֆերանս զանգերի, դատական նիստերի ընթացքը համաժամանակյա (սինքրոն) կամ հաջորդական թարգմանելու համար:

Համար մեկ թարգմանչական գրասենյակը կատարում է բարձրակարգ թարգմանություններ հետևյալ լեզուներով՝

Մեր հասցեն
Գրեք մեզ
Ուղարկված է
Ձեր հաղորդագրությունը հաջողությամբ ուղարկված է:
№ 2015. All rights reserved. N1 Group.
Landing page by Betanet Co.